Tea

Te

Svensk definition

Infusion av blad från Camellia sinensis (tidigare Thea sinensis) i form av en dryck, det välkända asiatiska teet, vilket innehåller katekin (i synnerhet epigallokatekingallat) och koffein.

Engelsk definition

The infusion of leaves of CAMELLIA SINENSIS (formerly Thea sinensis) as a beverage, the familiar Asian tea, which contains CATECHIN (especially epigallocatechin gallate) and CAFFEINE.

Svenska synonymer

Svart te Grön te

Engelska synonymer

Black Tea Black Teas Tea, Black Teas, Black Green Tea Green Teas Tea, Green Teas, Green