Catechin

Katekin

Svensk definition

3,3',4',5,7-flavanpentol. Extrakt från Uncaria gambier, Acacia catechu och andra växter. Ämnet stabiliserar kollagen och används därför vid garvning och färgning. Det hindrar kapillär sprödhet och sta rk genomsläpplighet. Tidigare användes det som medel mot diarré.

Engelsk definition

An antioxidant flavonoid, occurring especially in woody plants as both (+)-catechin and (-)-epicatechin (cis) forms.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

(+)-Catechin Cianidanol Catechinic Acid Catechuic Acid (+)-Cyanidanol 3,3',4',5,7-Flavanpentol Catergen Zyma Epicatechin (-)-Epicatechin (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-chromanetriol 2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-, (2R-cis)- KB-53 KB 53 KB53 Z 7300 (+)-Cyanidanol-3 Cyanidanol-3 Cyanidanol 3