Caffeine

Koffein

Svensk definition

Ett metylxantin som förekommer naturligt i en del drycker och som används farmakologiskt. Koffeinets mest märkbara farmakologiska effekt är den stimulerande effekten på centrala nervsystemet, med ökad vakenhet och rastlöshet. Det har också avslappnande verkan på glatt muskulatur, stimulerar hjärtmusklerna och urinutsöndringen, och tycks ha positiv effekt vid behandling av vissa typer av huvudvärk. Bland de cellaktiviteter som påvisats är hämmande av cykliskt nukleotidfosfodiesteras en av de viktigaste.

Engelsk definition

A methylxanthine naturally occurring in some beverages and also used as a pharmacological agent. Caffeine's most notable pharmacological effect is as a central nervous system stimulant, increasing alertness and producing agitation. It also relaxes SMOOTH MUSCLE, stimulates CARDIAC MUSCLE, stimulates DIURESIS, and appears to be useful in the treatment of some types of headache. Several cellular actions of caffeine have been observed, but it is not entirely clear how each contributes to its pharmacological profile. Among the most important are inhibition of cyclic nucleotide PHOSPHODIESTERASES, antagonism of ADENOSINE RECEPTORS, and modulation of intracellular calcium handling.

Svenska synonymer

Kaffein

Engelska synonymer

1,3,7-Trimethylxanthine Vivarin Caffedrine Coffeinum N Percutaféine Dexitac Durvitan No Doz Percoffedrinol N Quick-Pep Quick Pep QuickPep Coffeinum Purrum