Social Justice

Social rättvisa

Svensk definition

En interaktiv process genom vilken medlemmar i ett samhälle arbetar för jämlikhet och rättvisa för alla.

Engelsk definition

An interactive process whereby members of a community are concerned for the equality and rights of all.

Svenska synonymer

Rättvisa Samhällets skyldigheter

Engelska synonymer

Justice, Social Obligations of Society Justice Common Good Good, Common