Respiratory Distress Syndrome, Newborn

Andnödssyndrom hos nyfödda

Svensk definition

Ett tillstånd hos nyfödda karakteriserat av andnöd och cyanos. Förekommer oftast hos för tidigt födda barn, barn till mödrar with diabetes och efter kejsarsnitt. Ibland finns inte någon uppenbar predisponerande orsak.

Engelsk definition

A condition of the newborn marked by DYSPNEA with CYANOSIS, heralded by such prodromal signs as dilatation of the alae nasi, expiratory grunt, and retraction of the suprasternal notch or costal margins, mostly frequently occurring in premature infants, children of diabetic mothers, and infants delivered by cesarean section, and sometimes with no apparent predisposing cause.

Svenska synonymer

Akut lungsvikt Hyalinmembransjuka

Engelska synonymer

Neonatal Respiratory Distress Syndrome Respiratory Distress Syndrome, Infant Infantile Respiratory Distress Syndrome