Hyaline Membrane Disease

Hyalinmembransjukdom

Svensk definition

Ett sjukdomstillstånd som kan drabba nyfödda (oftast för tidigt födda) och vars patologiska kännetecken är bildandet av ett hyalinliknande membran kring de yttersta andningspassagerna. Utbredd atelektas sätts i samband med brist på ytaktiva ämnen.

Engelsk definition

A respiratory distress syndrome in newborn infants, usually premature infants with insufficient PULMONARY SURFACTANTS. The disease is characterized by the formation of a HYALINE-like membrane lining the terminal respiratory airspaces (PULMONARY ALVEOLI) and subsequent collapse of the lung (PULMONARY ATELECTASIS).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disease, Hyaline Membrane Diseases, Hyaline Membrane Hyaline Membrane Diseases