Pseudotumor Cerebri

Benign intrakraniell tryckökning

Svensk definition

Ett tillstånd som kännetecknas av förhöjt intrakraniellt tryck, huvudvärk, illamående, papillödem, perifer sammandragning av synfält, övergående synförmörkelse och pulserande tinnitus; ofta fetma. Tillståndet drabbar primärt kvinnor i åldrarna 20 till 44. Kronisk papillödem kan orsaka synnervsskador och synförlust.

Engelsk definition

A condition marked by raised intracranial pressure and characterized clinically by HEADACHES; NAUSEA; PAPILLEDEMA, peripheral constriction of the visual fields, transient visual obscurations, and pulsatile TINNITUS. OBESITY is frequently associated with this condition, which primarily affects women between 20 and 44 years of age. Chronic PAPILLEDEMA may lead to optic nerve injury (see OPTIC NERVE DISEASES) and visual loss (see BLINDNESS).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Idiopathic Intracranial Hypertension Hypertension, Idiopathic Intracranial Intracranial Hypertension, Idiopathic Benign Intracranial Hypertension Hypertension, Benign Intracranial Intracranial Hypertension, Benign