Pseudohypoaldosteronism

Pseudohypoaldosteronism

Svensk definition

En heterogen grupp sjukdomar som kännetecknas av elektrolyttransportdysfunktion i njurarna. Medfödda varianter är ovanliga, autosomala rubbningar som präglas av neonatal hypertoni, hyperkalemi, ökad reninaktivitet och aldosteronkoncentration. Typ I-varianten kännetecknas av hyperkalemi med natriumförlust, typ II-varianten av hyperkalemi utan natriumförlust. Pseudohypoaldosteronism orsakas av ett bristfälligt elektrolyttransportprotein i njurarna eller förvärvas efter njurtransplantation.

Engelsk definition

A heterogeneous group of disorders characterized by renal electrolyte transport dysfunctions. Congenital forms are rare autosomal disorders characterized by neonatal hypertension, HYPERKALEMIA, increased RENIN activity and ALDOSTERONE concentration. The Type I features HYPERKALEMIA with sodium wasting; Type II, HYPERKALEMIA without sodium wasting. Pseudohypoaldosteronism can be the result of a defective renal electrolyte transport protein or acquired after KIDNEY TRANSPLANTATION.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Pseudohypoaldosteronisms Hyperpotassemia and Hypertension, Familial Familial Hyperpotassemia and Hypertension Familial Hypertensive Hyperkalemia Hypertensive Hyperkalemia, Familial Familial Hypertensive Hyperkalemias Hyperkalemia, Familial Hypertensive Hyperkalemias, Familial Hypertensive Hypertensive Hyperkalemias, Familial Pseudohypoaldosteronism, Type I, Autosomal Dominant Pseudohypoaldosteronism Type 1, Autosomal Dominant Pseudohypoaldosteronism, Type I, Autosomal Recessive Pseudohypoaldosteronism Type 1, Autosomal Recessive Pseudohypoaldosteronism, Type II Pseudohypoaldosteronisms, Type II Type II Pseudohypoaldosteronism Type II Pseudohypoaldosteronisms Pseudohypoaldosteronism Type 2 Pseudohypoaldosteronism Type 2s Gordon Hyperkalemia-Hypertension Syndrome Gordon Hyperkalemia Hypertension Syndrome Hyperkalemia-Hypertension Syndrome, Gordon Syndrome, Gordon Hyperkalemia-Hypertension Pseudohypoaldosteronism Type II Pseudohypoaldosteronism Type IIs Type II, Pseudohypoaldosteronism Type IIs, Pseudohypoaldosteronism Pseudohypoaldosteronism, Type I Pseudohypoaldosteronisms, Type I Type I Pseudohypoaldosteronism Pseudohypoaldosteronism Type I Pseudohypoaldosteronism Type Is Type I, Pseudohypoaldosteronism Type Is, Pseudohypoaldosteronism Pseudohypoaldosteronism Type 1 Pseudohypoaldosteronism Type 1s Type 1, Pseudohypoaldosteronism