Proprioception

Proprioception

Svensk definition

Sensoriska funktioner som omvandlar stimuli från proprioceptiva receptorer i leder, senor, musklar och inneröra till nervimpulser för överföring till centrala nervsystemet. Proprioception är viktig för kinestesi och kroppsbalans.

Engelsk definition

Sensory functions that transduce stimuli received by proprioceptive receptors in joints, tendons, muscles, and the INNER EAR into neural impulses to be transmitted to the CENTRAL NERVOUS SYSTEM. Proprioception provides sense of stationary positions and movements of one's body parts, and is important in maintaining KINESTHESIA and POSTURAL BALANCE.

Svenska synonymer

Positionskänsla Känsla för position

Engelska synonymer

Proprioceptions Position Sense Position Senses Sense, Position Senses, Position Sense of Position