Pregnancy Outcome

Graviditetsutfall

Svensk definition

Resultatet av befruktning och därpå följande graviditet, omfattande levandefödsel, dödfödsel, spontan abort och framkallad abort. Utfallet kan vara ett resultat av naturlig eller konstgjord befruktning, eller annan teknik för fortplantningshjälp, embryoöverföring eller provrörsbefruktning.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Pregnancy Outcomes Outcome, Pregnancy Outcomes, Pregnancy