Live Birth

Levande födsel

Svensk definition

Det att ett foster föds levande med hjärtslag eller andning, oberoende av fosterålder. Ett sådant nyfött barn kallas levandefött.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Live Births