Fertilization in Vitro

Provrörsbefruktning

Svensk definition

En teknik för konstgjord fortplantning som innebär en direkt manipulering av äggceller och sädesceller för att åstadkomma befruktning in vitro.

Engelsk definition

An assisted reproductive technique that includes the direct handling and manipulation of oocytes and sperm to achieve fertilization in vitro.

Svenska synonymer

IVF Provrörsbarn In vitro-fertilisering

Engelska synonymer

In Vitro Fertilization In Vitro Fertilizations Test-Tube Fertilization Fertilization, Test-Tube Fertilizations, Test-Tube Test Tube Fertilization Test-Tube Fertilizations Fertilizations in Vitro Test-Tube Babies Babies, Test-Tube Baby, Test-Tube Test Tube Babies Test-Tube Baby