Embryo Transfer

Embryoöverföring

Svensk definition

Överföring av däggdjursembryon från en in vivo- eller in vitromiljö till lämplig värd för förbättrad graviditetsutveckling hos människor eller djur. I mänskliga fertilitetsprogram överförs embryon som befinner sig i fyracells- till blastocyststadiet till livmodershålan 3 till 5 dagar efter befruktning in vitro.

Engelsk definition

The transfer of mammalian embryos from an in vivo or in vitro environment to a suitable host to improve pregnancy or gestational outcome in human or animal. In human fertility treatment programs, preimplantation embryos ranging from the 4-cell stage to the blastocyst stage are transferred to the uterine cavity between 3-5 days after FERTILIZATION IN VITRO.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Embryo Transfers Transfer, Embryo Transfers, Embryo Blastocyst Transfer Tubal Embryo Transfer Tubal Embryo Stage Transfer