Poliomyelitis, Bulbar

Poliomyelit, bulbär

Svensk definition

En form av paralyserande poliomyelit som angriper neuroner i den förlängda märgen. Bland kliniska tecken inkluderas försämrad andning, hypertoni, ändrad vasomotisk kontroll och sväljningssvårigheter samt svaghet och atrofi av extremiteterna.

Engelsk definition

A form of paralytic poliomyelitis affecting neurons of the MEDULLA OBLONGATA of the brain stem. Clinical features include impaired respiration, HYPERTENSION, alterations of vasomotor control, and dysphagia. Weakness and atrophy of the limbs and trunk due to spinal cord involvement is usually associated. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p765)

Svenska synonymer

Bulbär poliomyelit

Engelska synonymer

Bulbar Poliomyelitis Poliomyelitis, Medullary Involvement Medullary Involvement Poliomyelitis Bulbar Polio Polio, Bulbar