Phagocyte Bactericidal Dysfunction

Fagocytens bakteriedödande dysfunktion

Svensk definition

Rubbningar då fagocyter kan inte döda bakterier. Kännetecknas av frekventa återkommande infektioner och blidning av granulom.

Engelsk definition

Disorders in which phagocytic cells cannot kill ingested bacteria; characterized by frequent recurring infection with formulation of granulomas.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Bactericidal Dysfunction, Phagocyte Bactericidal Dysfunctions, Phagocyte Dysfunction, Phagocyte Bactericidal Dysfunctions, Phagocyte Bactericidal Phagocyte Bactericidal Dysfunctions