Leukocyte Disorders

Leukocytsjukdomar

Svensk definition

Missbildning hos olika typer av leukocyter, eller överskott eller brist på dessa celler.

Engelsk definition

Disordered formation of various types of leukocytes or an abnormal accumulation or deficiency of these cells.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disorder, Leukocyte Disorders, Leukocyte Leukocyte Disorder