Job Syndrome

Jobs syndrom

Svensk definition

En neutrofilstörning kännetecknad av onormala eller saknade kemotaxireaktioner och hyperimmunglobulinemi E. Sjukdomen överförs som ett autosomalt recessivt drag, och de flesta rapporterade fall har varit flickor.

Engelsk definition

Primary immunodeficiency syndrome characterized by recurrent infections and hyperimmunoglobulinemia E. Most cases are sporadic. Of the rare familial forms, the dominantly inherited subtype has additional connective tissue, dental and skeletal involvement that the recessive type does not share.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Job Syndromes Syndrome, Job Syndromes, Job Hyperimmunoglobulin E, Recurrent Infection Syndrome Hyperimmunoglobulinemia E Syndrome Hyperimmunoglobulinemia E Syndromes HIE Syndrome HIE Syndromes Hyper-IgE Syndrome Hyper IgE Syndrome Hyper-IgE Syndromes Buckley Syndrome Buckley Syndromes Job-Buckley Syndrome Job Buckley Syndrome Job-Buckley Syndromes Hyperimmunoglobulin E-Recurrent Infection Syndrome Hyperimmunoglobulin E Recurrent Infection Syndrome Job's Syndrome Jobs Syndrome Hyper-Immunoglobulin E Syndrome, Autosomal Recessive Hyper Immunoglobulin E Syndrome, Autosomal Recessive HIES, Autosomal Recessive Autosomal Recessive HIES Autosomal Recessive HIESs HIESs, Autosomal Recessive Hyper-IgE Recurrent Infection Syndrome, Autosomal Recessive Hyper IgE Recurrent Infection Syndrome, Autosomal Recessive Hyper-IgE Syndrome, Autosomal Recessive Hyper IgE Syndrome, Autosomal Recessive Hyper-Immunoglobulin E Syndrome, Autosomal Dominant Hyper Immunoglobulin E Syndrome, Autosomal Dominant HIES, Autosomal Dominant Autosomal Dominant HIES Autosomal Dominant HIESs HIESs, Autosomal Dominant Hyper-IgE Syndrome, Autosomal Dominant Hyper IgE Syndrome, Autosomal Dominant