Osteomyelitis

Osteomyelit

Svensk definition

Inflammation i benvävnad orsakad av infektion. Osteomyelit kan uppstå på grund av många olika smittämnen, i synnerhet av varbildande bakterier.

Engelsk definition

INFLAMMATION of the bone as a result of infection. It may be caused by a variety of infectious agents, especially pyogenic (PUS - producing) BACTERIA.

Svenska synonymer

Benröta

Engelska synonymer

Osteomyelitides