Osmotic Fragility

Osmotisk skörhet

Svensk definition

Röda blodkroppars benägenhet att ändra sig vid osmotiskt tryck. Vid exponering av hypotona koncentrationer av natrium i en lösning tar röda blodkroppar in mer vatten, sväller tills cellmembranet inte orkar bära mer och spricker sedan.

Engelsk definition

RED BLOOD CELL sensitivity to change in OSMOTIC PRESSURE. When exposed to a hypotonic concentration of sodium in a solution, red cells take in more water, swell until the capacity of the cell membrane is exceeded, and burst.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fragility, Osmotic Saline Fragility Fragility, Saline