Orchitis

Testikelinflammation

Svensk definition

Inflammation i en eller båda testiklar. Många av kännetecken samma som för epididymit så som svullen pung; smärta; pyuri och feber. Vanligtvist relaterad till urinvägsinfektioner som har spridit sig till bitestikel and testikel genom antingen sädesledare eller genom det lymfatiska systemet i sädessträngen.

Svenska synonymer

Orkit

Engelska synonymer

Orchitides