Nitrogen Mustard Compounds

Kvävesenapsföreningar

Svensk definition

En grupp alkylerande ämnen, erhållna ur senapsgas, där svavlet ersatts av kväve. De användes förr som giftämnen och blåsmedel, men används numera som medel mot cancer. De har kraftig mutagen, teratogen, immunsuppressiv och karcinogen effekt.

Engelsk definition

A group of alkylating agents derived from mustard gas, with the sulfur replaced by nitrogen. They were formerly used as toxicants and vesicants, but now function as antineoplastic agents. These compounds are also powerful mutagens, teratogens, immunosuppressants, and carcinogens.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Compounds, Nitrogen Mustard Mustard Compounds, Nitrogen