Hydrocarbons, Halogenated

Kolväten, halogenerade

Svensk definition

Organiska föreningar av kol och väte, där en eller flera väteatomer ersatts med halogenatomer.

Engelsk definition

Hydrocarbon compounds with one or more HYDROGEN atoms substituted with HALOGENS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Halogenated Hydrocarbons