Mustard Compounds

Senapsföreningar

Svensk definition

Starka, alkylerande och immundämpande medel, vars biologiska verkan beror på närvaro av bis(2-kloretyl)-grupper. Trots strukturellt olika egenskaper iövrigt har föreningarna det gemensamt att de kan addera alkylgrupper till DNA. De är i allmänhet mycket giftiga, men omfattar även ett antal ämnen som är mycket använda och effektiva medel mot tumörer.

Engelsk definition

Strong alkylating and immunosuppressive agents whose biological activity is based on the presence of bis(2-chloroethyl)- groups. Although otherwise structurally diverse, the compounds have in common the capacity to contribute alkyl groups to DNA. They are generally highly toxic but include among their number many widely used and effective antineoplastic agents.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Compounds, Mustard