Bendamustine Hydrochloride

Bendamustinhydroklorid

Svensk definition

En sammansättning av kväve och senap som fungerar som ett alkylerande cellgift och används vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi och non-Hodgkins lymfom.

Engelsk definition

A nitrogen mustard compound that functions as an ALKYLATING ANTINEOPLASTIC AGENT and is used in the treatment of CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA and NON-HODGKIN'S LYMPHOMA.

Svenska synonymer

Bendamustin Ribovact

Engelska synonymer

Hydrochloride, Bendamustine Bendamustine Bendamustin Cytostasan IMET 3393 Ribomustin Treanda Zimet 3393