Benzimidazoles

Bensimidazoler

Svensk definition

En grupp föreningar som används i såväl läkemedel som bekämpningsmedel.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.