Benomyl

Benomyl

Svensk definition

Metyl-1-(butylkarbamoyl)-2-benzimidazolkarbamat. Ett systemiskt svampmedel som används inom jordbruket för bekämpning av vissa svampsjukdomar hos stenfrukt.

Engelsk definition

A systemic agricultural fungicide used for control of certain fungal diseases of stone fruit.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fundazol Fundasol Benlate