Nelson Syndrome

Nelsons syndrom

Svensk definition

Ett syndrom som kännetecknas av hyperpigmentering, förstorad hypofys, synstörningar till följd av kompression av synnervskorsningen och förhöjda serumhalter av ACTH. Orsaken är ett växande ACTH-utsöndrande hypofysadenom som växer pga avsaknad av hämmande binjurekortikosteroider, vanligtvis efter adrenalektomi.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.