Hyperpigmentation

Hyperpigmentering

Svensk definition

Kraftig färgning av huden, oftast till följd av ökad melaninpigmentering i överhud och hud (hypermelanos). Hyperpigmenteringen kan uppträda lokalt eller vara utbredd. Tillståndet kan bero på exponering för ljus, kemikalier eller andra ämnen, eller på en primär ämnesomsättningsrubbning.

Engelsk definition

Excessive pigmentation of the skin, usually as a result of increased epidermal or dermal melanin pigmentation, hypermelanosis. Hyperpigmentation can be localized or generalized. The condition may arise from exposure to light, chemicals or other substances, or from a primary metabolic imbalance.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hypermelanosis Hypermelanoses