Narcolepsy

Narkolepsi

Svensk definition

Ett tillstånd som kännetecknas av återkommande episoder av sömn och nedsatt medvetenhet (mikrosömn) under dagtid som kan vara förknippade med omedvetna beteenden och minnesluckor. Kataplexi, sömnparalys och hypnagoga hallucinationer följer ofta med narkolepsi. Till patofysiologiska tecken hör bl a REM-sömn, som normalt uppträder under sömnstadierna III och IV.

Engelsk definition

A condition characterized by recurrent episodes of daytime somnolence and lapses in consciousness (microsomnias) that may be associated with automatic behaviors and AMNESIA. CATAPLEXY; SLEEP PARALYSIS, and hypnagogic HALLUCINATIONS frequently accompany narcolepsy. The pathophysiology of this disorder includes sleep-onset rapid eye movement (REM) sleep, which normally follows stage III or IV sleep. (From Neurology 1998 Feb;50(2 Suppl 1):S2-S7)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Paroxysmal Sleep Sleep, Paroxysmal Narcoleptic Syndrome Narcoleptic Syndromes Syndrome, Narcoleptic Syndromes, Narcoleptic Gelineau Syndrome Syndrome, Gelineau Gelineau's Syndrome Gelineau's Syndromes Gelineaus Syndrome Syndrome, Gelineau's Syndromes, Gelineau's Narcolepsy-Cataplexy Syndrome Narcolepsy Cataplexy Syndrome Narcolepsy-Cataplexy Syndromes Syndrome, Narcolepsy-Cataplexy Syndromes, Narcolepsy-Cataplexy