Microcephaly

Mikrocefali

Svensk definition

En medfödd missbildning som innebär att hjärnan (cerebrum) inte är fullt utvecklad; fontanellerna sluts i förtid, vilket leder till att huvudet förblir litet.

Engelsk definition

A congenital abnormality in which the CEREBRUM is underdeveloped, the fontanels close prematurely, and, as a result, the head is small. (Desk Reference for Neuroscience, 2nd ed.)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Microcephalies Microlissencephaly Microlissencephalies Severe Congenital Microcephaly Congenital Microcephalies, Severe Congenital Microcephaly, Severe Microcephalies, Severe Congenital Microcephaly, Severe Congenital Severe Congenital Microcephalies