Medulloblastoma

Medulloblastom

Svensk definition

En elakartad tumörform som klassificeras antingen som gliom eller som en primitiv neuroektodermal barntumör. Tumören uppträder oftast under det första årtiondet av livet och är typiskt belägen i lillhjärnsmasken. Histologiskt präglas den av en hög grad av cellularitet, talrika mitotiska figurer samt en tendens hos cellerna att bilda skikt eller rosetter. Medulloblastom sprider sig gärna längs hela den intradurala axeln.

Engelsk definition

A malignant neoplasm that may be classified either as a glioma or as a primitive neuroectodermal tumor of childhood (see NEUROECTODERMAL TUMOR, PRIMITIVE). The tumor occurs most frequently in the first decade of life with the most typical location being the cerebellar vermis. Histologic features include a high degree of cellularity, frequent mitotic figures, and a tendency for the cells to organize into sheets or form rosettes. Medulloblastoma have a high propensity to spread throughout the craniospinal intradural axis. (From DeVita et al., Cancer: Principles and Practice of Oncology, 5th ed, pp2060-1)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Medulloblastomas Melanocytic Medulloblastoma Medulloblastoma, Melanocytic Medulloblastomas, Melanocytic Melanocytic Medulloblastomas Medulloblastoma, Childhood Childhood Medulloblastoma Childhood Medulloblastomas Medulloblastomas, Childhood Medullomyoblastoma Medullomyoblastomas Arachnoidal Cerebellar Sarcoma, Circumscribed Sarcoma, Cerebellar, Circumscribed Arachnoidal Medulloblastoma, Desmoplastic Desmoplastic Medulloblastoma Desmoplastic Medulloblastomas Medulloblastomas, Desmoplastic Medulloblastoma, Adult Adult Medulloblastoma Adult Medulloblastomas Medulloblastomas, Adult