Lignin

Lignin

Svensk definition

Den rikligast förekommande, naturliga, aromatiska, organiska polymeren, vilken finns i alla kärlväxter. Lignin, cellulosa och hemicellulosa utgör tillsammans de viktigaste komponenterna i cellväggsfibrerna hos alla träd- och gräsarter. Lignin består av koniferyl-, p-kumaryl- och sipanylalkoholer i varierande proportioner hos olika arter.

Engelsk definition

The most abundant natural aromatic organic polymer found in all vascular plants. Lignin together with cellulose and hemicellulose are the major cell wall components of the fibers of all wood and grass species. Lignin is composed of coniferyl, p-coumaryl, and sinapyl alcohols in varying ratios in different plant species. (From Merck Index, 11th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lignins