Leukocyte Migration-Inhibitory Factors

Leukocytmigrationshämmande faktorer

Svensk definition

Proteinfaktorer som frigörs från sensitiserade lymfocyter (och möjligen andra celler) och hämmar leukocyters, särskilt polymorfonukleära cellers, rörelse bort från frisättningsstället. Faktorerna ingår i tester för cellulär immunitet. Två vanliga testmetoder är LMCT (leukocyte migration capillary tube technique) och LMAT (leukocyte migration agarose technique).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Leukocyte Migration Inhibitory Factors Migration-Inhibition Factors, Leukocyte Migration Inhibition Factors, Leukocyte Migration-Inhibitory Factors, Leukocyte Factors, Leukocyte Migration-Inhibitory Migration Inhibitory Factors, Leukocyte Leukocyte Migration-Inhibition Factors Factors, Leukocyte Migration-Inhibition Leukocyte Migration Inhibition Factors