Leukemia, Mast-Cell

Mastcellsleukemi

Svensk definition

En form av systemisk mastocytos som kännetecknas av förekomst av ett stort antal vävnadsmastceller i perifert blod, utan hudförändringar. Det är en höggradig leukemi med ett benmärgsutstryk på >20% mastceller, flerorganssvikt och kort överlevnad.

Engelsk definition

A form of systemic mastocytosis (MASTOCYTOSIS, SYSTEMIC) characterized by the presence of large numbers of tissue MAST CELLS in the peripheral blood without skin lesions. It is a high-grade LEUKEMIA disease with bone marrow smear of >20% MAST CELLS, multi-organ failure and a short survival.

Svenska synonymer

Leukemi, mastcell

Engelska synonymer

Leukemia, Mast Cell Leukemias, Mast-Cell Mast-Cell Leukemias Mast-Cell Leukemia Mast Cell Leukemia