Leukemia, Myeloid

Myeloisk leukemi

Svensk definition

En form av leukemi med okontrollerad tillväxt av myeloida celler och deras förstadier i benmärgen och andra organ.

Engelsk definition

Form of leukemia characterized by an uncontrolled proliferation of the myeloid lineage and their precursors (MYELOID PROGENITOR CELLS) in the bone marrow and other sites.

Svenska synonymer

Kronisk monocytleukemi

Engelska synonymer

Leukemia, Granulocytic Myeloid Leukemia Leukemias, Myeloid Myeloid Leukemias Leukemia, Myelogenous Leukemias, Myelogenous Myelogenous Leukemias Myelocytic Leukemia Myelogenous Leukemia Granulocytic Leukemia Granulocytic Leukemias Leukemias, Granulocytic Leukemia, Myelocytic Leukemias, Myelocytic Myelocytic Leukemias Leukemia, Monocytic, Chronic Monocytic Leukemia, Chronic Chronic Monocytic Leukemia Chronic Monocytic Leukemias Leukemia, Chronic Monocytic Leukemias, Chronic Monocytic Monocytic Leukemias, Chronic