Larva Migrans

Larva migrans

Svensk definition

Infektioner orsakade av rundmasklarver som aldrig utvecklas till vuxenstadium och som förflyttar sig genom olika kroppsvävnader. De infekterar oftast hud, ögon och inälvor hos människa. Ancylostoma brasiliensis ger upphov till larva migrans i huden; Toxocara orsakar inälvsinfektion.

Engelsk definition

Infections caused by nematode larvae which never develop into the adult stage and migrate through various body tissues. They commonly infect the skin, eyes, and viscera in man. Ancylostoma brasiliensis causes cutaneous larva migrans. Toxocara causes visceral larva migrans.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dew Itch Dew Itchs Itch, Dew Itchs, Dew Ground Itch Ground Itchs Itch, Ground Itchs, Ground Creeping Eruption Creeping Eruptions Eruption, Creeping Eruptions, Creeping Cutaneous Larva Migrans Larva Migrans, Cutaneous Ocular Larva Migrans Larva Migrans, Ocular