Nematode Infections

Rundmaskinfektioner

Svensk definition

Infektioner orsakade av rundmaskar, allmänna eller ospecificerade.

Engelsk definition

Infections by nematodes, general or unspecified.

Svenska synonymer

Nematodinfektioner

Engelska synonymer

Infections, Nematode Infection, Nematode Nematode Infection