Lactoferrin

Laktoferrin

Svensk definition

Ett järnbindande protein i plasma och kroppssekret (mjölk, slem, galla) som utsöndras av leukocyter. Det är en viktig beståndsdel av granulocyter. Proteinet är bakteriehämmande och verkar genom att beröva bakterier på järn som är väsentligt för deras tillväxt.

Engelsk definition

An iron-binding protein that was originally characterized as a milk protein. It is widely distributed in secretory fluids and is found in the neutrophilic granules of LEUKOCYTES. The N-terminal part of lactoferrin possesses a serine protease which functions to inactivate the TYPE III SECRETION SYSTEM used by bacteria to export virulence proteins for host cell invasion.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lactotransferrin