Indenes

Indener

Svensk definition

En familj av sammanfogade kolväteringar ur stenkolstjära som verkar som intermediärer i diverse kemiska reaktioner och används vid framställning av kumaron-indenhartser.

Engelsk definition

A family of fused-ring hydrocarbons isolated from coal tar that act as intermediates in various chemical reactions and are used in the production of coumarone-indene resins.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.