Hydrocephalus

Vattenskalle

Svensk definition

Onormalt stor ansamling av cerebrospinalvätska i kraniet, som kan vara förenad med utvidgning av hjärnventriklarna, intrakraniellt övertryck, huvudvärk, trötthet, urininkontinens och ataxi.

Svenska synonymer

Hydrocefalus Kommunicerande hydrocefalus Obstruktiv hydrocefalus

Engelska synonymer

Hydrocephaly Cerebral Ventriculomegaly Cerebral Ventriculomegalies Ventriculomegalies, Cerebral Ventriculomegaly, Cerebral Communicating Hydrocephalus Hydrocephalus, Communicating Congenital Hydrocephalus Hydrocephalus, Congenital Hydrocephalus Ex-Vacuo Hydrocephalus Ex Vacuo Hydrocephalus Ex-Vacuos Obstructive Hydrocephalus Hydrocephalus, Obstructive Post-Traumatic Hydrocephalus Hydrocephalus, Post-Traumatic Post Traumatic Hydrocephalus Aqueductal Stenosis Aqueductal Stenoses Stenoses, Aqueductal Stenosis, Aqueductal Fetal Cerebral Ventriculomegaly Cerebral Ventriculomegalies, Fetal Cerebral Ventriculomegaly, Fetal Fetal Cerebral Ventriculomegalies Ventriculomegalies, Fetal Cerebral Ventriculomegaly, Fetal Cerebral