Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome

Hemorragisk feber med renalt syndrom

Svensk definition

Akut febersjukdom i framförallt Asien. Typiska tecken är feber, utmattning, kräkningar, blödningsfenomen, chock och njursvikt. Tillståndet kan orsakas av flera nära besläktade arter av släktet Hantavirus. Den svåraste formen orsakas av Hantaanvirus, vars naturliga värd är gnagaren Apodemus agrarius (brandmus). Lindrigare former orsakas av Seoulvirus och överförs via Rattus rattus (svartråtta) och Rattus norvegicus (brunråtta), och Puumalavirus, som överförs med Clethrionomys glareolus (skogssork).

Engelsk definition

An acute febrile disease occurring predominately in Asia. It is characterized by fever, prostration, vomiting, hemorrhagic phenonema, shock, and renal failure. It is caused by any one of several closely related species of the genus Hantavirus. The most severe form is caused by HANTAAN VIRUS whose natural host is the rodent Apodemus agrarius. Milder forms are caused by SEOUL VIRUS and transmitted by the rodents Rattus rattus and R. norvegicus, and the PUUMALA VIRUS with transmission by Clethrionomys galreolus.

Svenska synonymer

Sorkfeber Nephropathia epidemica

Engelska synonymer

HFRS Hemorrhagic Fever, Korean Korean Hemorrhagic Fever Hemorrhagic Nephroso-Nephritis Hemorrhagic Nephroso Nephritis Hemorrhagic Nephroso-Nephritides Nephroso-Nephritides, Hemorrhagic Nephroso-Nephritis, Hemorrhagic Hemorrhagic Fever, Epidemic Epidemic Hemorrhagic Fever Epidemic Hemorrhagic Fevers Hemorrhagic Fevers, Epidemic Nephropathia Epidemica