Hantavirus Infections

Hantavirusinfektioner

Svensk definition

Infektioner orsakade av virus av släktet Hantavirus. Dessa yttrar sig i form av åtminstone fyra olika kliniska syndrom: blödarfeber med njursyndrom, orsakade av Hantaanvirus; ett lindrigare syndrom med samma symtom, orsakat av Seoulvirus; nephropathia epidemica (sorkfeber), orsakad av Puumalavirus; och pulmonellt syndrom, orsakat av Sin nombrevirus.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Infections, Hantavirus Hantavirus Infection