Hantaan virus

Hantaanvirus

Svensk definition

Typarten av släktet Hantavirus som infekterar gnagaren Apodemus agrarius och människor som kommer i kontakt med den. Viruset ger upphov till syndrom med blödarfeber och kärl- och njurskador.

Engelsk definition

The type species of the genus HANTAVIRUS infecting the rodent Apodemus agrarius and humans who come in contact with it. It causes syndromes of hemorrhagic fever associated with vascular and especially renal pathology.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hemorrhagic Nephroso-Nephritis Virus Hemorrhagic Nephroso Nephritis Virus Hemorrhagic Nephroso-Nephritis Viruses Nephroso-Nephritis Virus, Hemorrhagic Nephroso-Nephritis Viruses, Hemorrhagic Korean Hemorrhagic Fever Virus Hemorrhagic Fever Virus, Korean Epidemic Hemorrhagic Fever Virus Hemorrhagic Fever Virus, Epidemic Hemorrhagic Fever Renal Syndrome Virus HFRS Virus HFRS Viruses