Granulosa Cells

Granulosaceller

Svensk definition

Stödceller för den blivande äggcellen i äggstocken. De kommer från gonadvallens embryohåleepitel. Granulosaceller bildar ett enkelt skikt runt oocyten i den ursprungliga äggstocksfollikeln och utvecklas till att bilda det flerskiktade cumulus oophorus (stödcellslagret) runt ägget i Graafs follikel. Till granulosacellernas huvuduppgifter hör att producera steroider och LH-receptorer.

Engelsk definition

Supporting cells for the developing female gamete in the OVARY. They are derived from the coelomic epithelial cells of the gonadal ridge. Granulosa cells form a single layer around the OOCYTE in the primordial ovarian follicle and advance to form a multilayered cumulus oophorus surrounding the OVUM in the Graafian follicle. The major functions of granulosa cells include the production of steroids and LH receptors (RECEPTORS, LH).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cell, Granulosa Cells, Granulosa Granulosa Cell