Receptors, LH

LH-receptorer

Svensk definition

De proteinkomplex eller molekylställen på könscellernas ytor och cytoplasma som binder luteiniserande eller koriogonadotropa hormoner och därmed får könscellerna att syntetisera och utsöndra könshormoner. Hormon-receptorkomplexet innesluts från plasmamembranet och sätter igång steroidsyntesen.

Engelsk definition

Those protein complexes or molecular sites on the surfaces and cytoplasm of gonadal cells that bind luteinizing or chorionic gonadotropic hormones and thereby cause the gonadal cells to synthesize and secrete sex steroids. The hormone-receptor complex is internalized from the plasma membrane and initiates steroid synthesis.

Svenska synonymer

Receptorer, LH

Engelska synonymer

Receptors, Luteinizing Hormone Receptors, Chorionic Gonadotropin hCG Receptor Receptor, hCG Receptors, hCG hCG Receptors Human Chorionic Gonadotropin Receptor Human Chorionic Gonadotropin Receptors Receptors, Human Chorionic Gonadotropin Receptors, ICSH ICSH Receptors Receptors, LH-hCG Receptors, LH hCG LH-hCG Receptors LH hCG Receptors Receptors, Lutropin Lutropin Receptors Receptors, Interstitial Cell Stimulating Hormone Receptors, Interstitial Cell-Stimulating Hormone LH Receptor Receptor, LH LH Receptors Luteinizing Hormone Receptor Hormone Receptor, Luteinizing Receptor, Luteinizing Hormone Luteinizing Hormone Receptors Hormone Receptors, Luteinizing Chorionic Gonadotropin Receptor Gonadotropin Receptor, Chorionic Receptor, Chorionic Gonadotropin Chorionic Gonadotropin Receptors Gonadotropin Receptors, Chorionic