Glioblastoma

Glioblastom

Svensk definition

En elakartad form av astrocytom som kännetecknas av pleomorfa celler, atypiska cellkärnor, mikroblödning och nekros. De kan uppkomma var som helst i det centrala nervsystemet, men med förkärlek för hjärnhalvorna, de basala ganglierna och kommisurstråken. Den kliniska bilden visar sig oftast i 50- till 60-årsåldern som fokala yttringar eller krampanfall.

Engelsk definition

A malignant form of astrocytoma histologically characterized by pleomorphism of cells, nuclear atypia, microhemorrhage, and necrosis. They may arise in any region of the central nervous system, with a predilection for the cerebral hemispheres, basal ganglia, and commissural pathways. Clinical presentation most frequently occurs in the fifth or sixth decade of life with focal neurologic signs or seizures.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Glioblastomas Astrocytoma, Grade IV Astrocytomas, Grade IV Grade IV Astrocytoma Grade IV Astrocytomas Glioblastoma Multiforme Giant Cell Glioblastoma Giant Cell Glioblastomas Glioblastoma, Giant Cell Glioblastomas, Giant Cell