Astrocytoma

Astrocytom

Svensk definition

En väl differentierad gliomform bestående av tumörceller av astrocyttyp, med varierande mängd fibrillärt stroma. Ett vanligt klassificeringssystem för dessa tumörer bygger på graden av malignitet (gra d I-IV). Hos personer yngre än 20 år uppkommer astrocytom vanligen i lillhjärnan; hos vuxna uppstår tumörerna oftast i cerebrum, ibland med snabb och utbredd tillväxt.

Engelsk definition

Neoplasms of the brain and spinal cord derived from glial cells which vary from histologically benign forms to highly anaplastic and malignant tumors. Fibrillary astrocytomas are the most common type and may be classified in order of increasing malignancy (grades I through IV). In the first two decades of life, astrocytomas tend to originate in the cerebellar hemispheres; in adults, they most frequently arise in the cerebrum and frequently undergo malignant transformation. (From Devita et al., Cancer: Principles and Practice of Oncology, 5th ed, pp2013-7; Holland et al., Cancer Medicine, 3d ed, p1082)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Astrocytomas Astroglioma Astrogliomas Glioma, Astrocytic Astrocytic Glioma Astrocytic Gliomas Gliomas, Astrocytic Astrocytoma, Grade I Astrocytomas, Grade I Grade I Astrocytoma Grade I Astrocytomas Astrocytoma, Grade II Astrocytomas, Grade II Grade II Astrocytoma Grade II Astrocytomas Astrocytoma, Protoplasmic Astrocytomas, Protoplasmic Protoplasmic Astrocytoma Protoplasmic Astrocytomas Astrocytoma, Subependymal Giant Cell Subependymal Giant Cell Astrocytoma Pilocytic Astrocytoma Astrocytoma, Pilocytic Astrocytomas, Pilocytic Pilocytic Astrocytomas Childhood Cerebral Astrocytoma Astrocytoma, Childhood Cerebral Astrocytomas, Childhood Cerebral Cerebral Astrocytoma, Childhood Cerebral Astrocytomas, Childhood Childhood Cerebral Astrocytomas Fibrillary Astrocytoma Astrocytoma, Fibrillary Astrocytomas, Fibrillary Fibrillary Astrocytomas Gemistocytic Astrocytoma Astrocytoma, Gemistocytic Astrocytomas, Gemistocytic Gemistocytic Astrocytomas Intracranial Astrocytoma Astrocytoma, Intracranial Astrocytomas, Intracranial Intracranial Astrocytomas Juvenile Pilocytic Astrocytoma Astrocytoma, Juvenile Pilocytic Astrocytomas, Juvenile Pilocytic Juvenile Pilocytic Astrocytomas Pilocytic Astrocytoma, Juvenile Pilocytic Astrocytomas, Juvenile Oligoastrocytoma, Mixed Mixed Oligoastrocytoma Mixed Oligoastrocytomas Oligoastrocytomas, Mixed Anaplastic Astrocytoma Anaplastic Astrocytomas Astrocytoma, Anaplastic Astrocytomas, Anaplastic Astrocytoma, Grade III Astrocytomas, Grade III Grade III Astrocytoma Grade III Astrocytomas Cerebral Astrocytoma Astrocytoma, Cerebral Astrocytomas, Cerebral Cerebral Astrocytomas