Fluorescent Antibody Technique

Immunfluorescensteknik

Svensk definition

Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.

Engelsk definition

Test for tissue antigen using either a direct method, by conjugation of antibody with fluorescent dye (FLUORESCENT ANTIBODY TECHNIQUE, DIRECT) or an indirect method, by formation of antigen-antibody complex which is then labeled with fluorescein-conjugated anti-immunoglobulin antibody (FLUORESCENT ANTIBODY TECHNIQUE, INDIRECT). The tissue is then examined by fluorescence microscopy.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Antibody Technique, Fluorescent Antibody Techniques, Fluorescent Fluorescent Antibody Techniques Technique, Fluorescent Antibody Techniques, Fluorescent Antibody Fluorescent Antinuclear Antibody Test Immunofluorescence Technic Immunofluorescence Technics Technic, Immunofluorescence Technics, Immunofluorescence Immunofluorescence Technique Immunofluorescence Techniques Technique, Immunofluorescence Techniques, Immunofluorescence Fluorescent Antibody Technic Antibody Technic, Fluorescent Antibody Technics, Fluorescent Fluorescent Antibody Technics Technic, Fluorescent Antibody Technics, Fluorescent Antibody Coon's Technic Coon Technic Coons Technic Technic, Coon's Antinuclear Antibody Test, Fluorescent Coon's Technique Coon Technique Coons Technique Technique, Coon's Fluorescent Protein Tracing Fluorescent Protein Tracings Protein Tracing, Fluorescent Protein Tracings, Fluorescent Tracing, Fluorescent Protein Tracings, Fluorescent Protein Immunofluorescence