Factor XII Deficiency

Faktor XII-brist

Svensk definition

Fullständig eller partiell brist på blodkoagulationsfaktor XII. Den förekommer vanligtvis utan känd blödarsjuka hos patient eller släkt och kännetecknas av utdragen blodlevringstid.

Engelsk definition

An absence or reduced level of blood coagulation factor XII. It normally occurs in the absence of patient or family history of hemorrhagic disorders and is marked by prolonged clotting time.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Deficiency, Factor Twelve Deficiencies, Factor Twelve Factor Twelve Deficiencies Factor Twelve Deficiency Deficiency, Factor XII Deficiencies, Factor XII Factor XII Deficiencies Coagulation Factor 12 Deficiency Hageman Trait Factor 12 Deficiency Hageman Factor Deficiency Deficiency, Hageman Factor Factor Deficiency, Hageman Deficiency, Factor 12 Deficiencies, Factor 12 Factor 12 Deficiencies Factor 12 Deficiency