Factor XII

Faktor XII

Svensk definition

Stabil blodkoagulationsfaktor som aktiveras vid kontakt med den subendoteliala ytan av ett skadat kärl. Tillsammans med prekallikrein tjänar den som den kontaktfaktor som sätter igång den inre koagulationsprocessen. Kallikrein aktiverar faktor XII till XIIa. Brist på faktor XII, även benämnd Hagemannfaktorn, leder till ökat antal tillfällen av tromboembolism.

Engelsk definition

Stable blood coagulation factor activated by contact with the subendothelial surface of an injured vessel. Along with prekallikrein, it serves as the contact factor that initiates the intrinsic pathway of blood coagulation. Kallikrein activates factor XII to XIIa. Deficiency of factor XII, also called the Hageman trait, leads to increased incidence of thromboembolic disease. Mutations in the gene for factor XII that appear to increase factor XII amidolytic activity are associated with HEREDITARY ANGIOEDEMA TYPE III.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Factor Twelve Hageman Factor Factor 12 Coagulation Factor XII